Program profilaktyki raka piersi

Badanie mammograficzne (Mammografia) jest uznawane za najlepszą metodę wczesnego wykrywania raka piersi. Umożliwia wykrywanie bardzo małych zmian nowotworowych, a w wielu próbach klinicznych wykazano, że jego skuteczność przewyższa inne metody badania piersi.
Badania mammograficzne w ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi skierowane są do kobiet w grupie wiekowej 50-69 lat. Kobiety powinny wykonywać mammografię regularnie co 2 lata, a w przypadkach podwyższonego ryzyka zachorowania na raka piersi (mutacje genów BRCA1/BRCA2 lub wykryty rak piersi u krewnych pierwszego stopnia) co roku.