Szkoła rodzenia

Szkoła Rodzenia Centrum Medycznego Internus powstała z myślą o przygotowaniu przyszłych rodziców do aktywnego udziału w porodzie, tak aby stworzyli oni bezpieczne warunki dla dziecka podczas tak przełomowego momentu w jego życiu.

PROGRAM SZKOŁY RODZENIA:
- profesjonalne przygotowanie do porodu, w tym rola ojca w porodzie i opiece nad noworodkiem
- zapoznanie z alternatywnymi metodami rodzenia
- przygotowanie z zakresu metod łagodzenia bólu porodowego
- nauka karmienia piersią
- odżywianie w ciąży
- zajęcia „ABC urody w ciąży”
- edukacja w zakresie prawidłowej pielęgnacji noworodka
- profesjonalne warsztaty z pierwszej pomocy maluszka prowadzone przez wykwalifikowanego ratownika medycznego
- zajęcia obejmujące aspekty psychologiczne związane z ciążą
- edukacja z zakresu kalendarza szczepień u noworodków
- ćwiczenia z fizjoterapeutą
- pomoce edukacyjne

INFORMACJE
Zajęcia w naszej szkole prowadzą specjaliści: położne, psychologowie, dietetycy, fizjoterapeuci.
Kursy są bezpłatne dla osób zapisanych do naszych położnych POZ.
Rekomendujemy rozpocząć kurs po 21 tygodniu ciąży.
Aby wziąć udział w naszych zajęciach potrzebujemy:
- zaświadczenia od lekarza prowadzącego
- wygodnego stroju
- przynależności lub zapisania się do naszych położnych POZ

TERMINY KURSÓW
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu - w czwartki w godzinach 18.30-20.30 przez 10 tygodni w placówce przy ul. Gen. Fieldorfa "Nila" 16 (budynek HTM 2) na 1. piętrze.
Uczestnictwo w kursie potwierdzamy certyfikatem ukończenia szkoły rodzenia oraz planem porodu (sporządzonym wraz z położną).