Informacje dla pacjentów

Wszystkich naszych pacjentów zapraszamy do rejestracji 10 minut przed umówioną godziną świadczenia medycznego z przygotowanym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

ZASADY PRZYJMOWANIA PACJENTÓW NIEPEŁNOLETNICH

Świadczenia medyczne pacjentów do ukończenia 18. roku życia są wykonywane w obecności opiekuna ustawowego (rodzic, opiekun prawny).
Pacjenci w wieku do 16. roku życia nie mogą zgłosić się na świadczenia medyczne samodzielnie.
Pacjenci w wieku od 16. do 18. roku życia mogą zgłosić się na świadczenia medyczne samodzielnie, jeżeli jego opiekun ustawowy złożył uprzednio odpowiednie oświadczenie.

 

ZASADY SZCZEPIENIA DZIECI

Aby zaszczepić naszych najmłodszych pacjentów, wymagane są następujące dokumenty:
> dziecko do 2. roku życia: książeczka zdrowia dziecka oraz książeczka szczepień
> dziecko powyżej 2. roku życia: książeczka zdrowia dziecka

Przypominamy, że szczepienia mogą zostać zrealizowane u dzieci zdrowych – bez aktywnych infekcji.

Ankiety dla pacjentów

Zachęcamy do wypełnienia ankiet dotyczących satysfakcji wykonywanych usług w naszych placówkach. Ankiety dostępne są po kliknięciu na link:  https://www.internus.pl/ocena-jakosci-uslug/