Informacje dla pacjentów

Wszystkich naszych pacjentów zapraszamy na 10 minut przed umówioną godziną z przygotowanym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

ZASADY PRZYJMOWANIA PACJENTÓW NIEPEŁNOLETNICH

Świadczenia medyczne pacjentów do ukończenia 18. roku życia są wykonywane w obecności opiekuna ustawowego (rodzic, opiekun prawny).
Pacjenci w wieku do 16. roku życia nie mogą zgłosić się na świadczenia medyczne samodzielnie.
Pacjenci w wieku od 16. do 18. roku życia mogą zgłosić się na świadczenia medyczne samodzielnie, jeżeli jego opiekun ustawowy złożył uprzednio odpowiednie oświadczenie.

Jeżeli chcecie Państwo, aby w przyszłości inne osoby (np. członek rodziny, partner, przyjaciółka) mogły zostać poinformowane o Państwa stanie zdrowia należy:
1. przedstawić stosownym dokumentem stosunek opiekuna z podopiecznym
2. pobrać oświadczenie w rejestracji w dowolnej naszej placówce
3. wypełnić
4. złożyć podpis w obecności pracownika Centrum Medycznego Internus; podpisy składają zarówno opiekun, jak i dziecko
5. potwierdzić tożsamość opiekuna dokumentem tożsamości ze zdjęciem

ZASADY SZCZEPIENIA DZIECI

Aby zaszczepić naszych najmłodszych pacjentów, wymagane są następujące dokumenty:
> dziecko do 2. roku życia: książeczka zdrowia dziecka oraz książeczka szczepień
> dziecko powyżej 2. roku życia: książeczka zdrowia dziecka

Jeżeli chcecie Państwo, aby w przyszłości inne osoby (np. członek rodziny, partner, przyjaciółka) mogły towarzyszyć przy szczepieniu Waszych dzieci należy:
1. pobrać zgodę w rejestracji w dowolnej naszej placówce
2. wypełnić
3. złożyć podpis w obecności pracownika Centrum Medycznego Internus
4. potwierdzić tożsamość dokumentem tożsamości ze zdjęciem