DR N. MED. PRZEMYSŁAW ZAJĄC

Zapraszamy na konsultację do dr n. med. Przemysława Zająca – specjalisty chorób wewnętrznych i gastroenterologii.

Pan doktor jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Pracuje także na Oddziale Gastrologii w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Lublinie.

dr n. med. Przemysław Zając ma wieloletnie doświadczenie w zakresie endoskopii przewodu pokarmowego potwierdzone dyplomami. Umiejętności w dziedzinach: gastroskopii i kolonoskopii wydanymi przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii.

Zapraszamy do rejestracji osobistej, telefonicznej 818-200-300 lub też elektronicznej za pomocą naszej strony internetowej www.internus.pl lub aplikacji na telefon VisiMed