I BILANSE DZIECI ZDROWYCH

ZOSTAJĄ ODWOŁANE

Uwzględniając ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny wraz z konsultantami krajowymi w dziedzinie epidemiologii, medycyny rodzinnej, neonatologii i pediatrii rekomendują odroczenie szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, na 30 dni od wydania komunikatu, tj. do 18 kwietnia 2020 r. Zalecenie ma na celu ograniczenie skupisk dzieci i rodziców w przychodniach.

Będziemy się z Państwem kontaktować w celu ustalania nowych terminów i rezerwacji wizyt.
 
Centrum Medyczne Internus 818-200-300