METODA NDT-BOBATH

Metoda NDT-Bobath stosowana jest z powodzeniem dla wcześniaków, niemowląt już od pierwszego dnia życia i dzieci starszych z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju. Metoda NDT-Bobath jest stosowana na całym świecie. Przyjęte w niej założenia i sposoby postępowania nie wywołują kontrowersji i są powszechnie akceptowane.

Usprawnianie według Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN). Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany i połączony z przemieszczaniem ciężaru ciała i środka ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie. Mimo, że zajęcia prowadzi się najczęściej indywidualnie, ich celem jest zawsze przygotowanie dziecka do uczestniczenia w normalnym życiu rodzinnym i społecznym. To indywidualne podejście daje możliwość uwzględnienia potrzeb psychologicznych dziecka, stopnia jego sprawności, występujących zaburzeń, warunków rodzinnych i środowiskowych.

Na terapię zapraszamy dzieci z następującymi schorzeniami:
– wcześniactwo
– asymetria ułożeniowa tułowia, głowy
– uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
– zaburzenia ruchowe pochodzenia centralnego
– kręcz szyi pochodzenia neurogennego i mięśniowego oraz czynnościowy
– obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe
– zespoły genetyczne
– choroby metaboliczne
– rozszczep kręgosłupa
– zaburzenia ortopedyczne (dysplazja stawu biodrowego, deformacje stóp, kolan)

Diagnostykę oraz terapię nerwowo – rozwojową prowadzi doświadczona Pani mgr fizjoterapii Marzena Rodzik.
Zapraszamy wcześniaki, niemowlęta już od pierwszego dnia życia oraz starsze dzieci.

Dodatkowe informacje otrzymają Państwo w Pracowni Rehabilitacji przy ulicy Gen.Fieldorfa Nila 10, II piętro, lub pod numerem telefonu 818-200-300 wew.142