mgr Katarzyna Batorska

Szanowni Pacjenci,

miło jest nam poinformować, że do grona naszych specjalistów dołączyła mgr Katarzyna Batorska – psycholog.

Mgr Katarzyna Batorska jest absolwentką psychologii na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z Psychologii Transportu a także w zakresie Psychoonkologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując na co dzień w 1 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.

Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi głównie w zakresie:

  • diagnozy i terapii psychologicznej osób z uszkodzeniami mózgu (osoby po przebytych udarach mózgu,
    z chorobami neurozwyrodnieniowymi, z zaburzeniami pamięci).
  • oferuje wsparcie psychologiczneosobom chorym onkologicznie
  • pracuje z osobami z zaburzeniami depresyjnymi, adaptacyjnymi, w kryzysie psychicznym.

 

Zapraszamy na konsultację. Możliwa rejestracja osobista, za pośrednictwem osób trzecich, telefoniczna: 818-200-300 oraz on-line za pośrednictwem naszej strony internetowej lub aplikacji VisiMed.