MGR MARZENA RODZIK

FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA NIEMOWLĄT JUŻ OD 1 TYGODNIA ŻYCIA

Przypominamy, że pracuje u nas Pani Marzena Rodzik – doświadczona mgr fizjoterapii, która wykonuje „diagnozy neurofizjologiczne – 1 wizyta w środy od 12:30 do 15:00 i w piątki od 12:30 do 15:30. Jest to wizyta podczas której odbywa się pełna diagnostyka neurofizjologiczna rozwoju dziecka, po której mały pacjent jest kwalifikowany do dalszej terapii zwanej dalej „terapią neurorozwojową”, które odbywają się w poniedziałki, wtorki i czwartki od godz. 12:30

Zapraszamy wcześniaki, niemowlęta już od pierwszego dnia życia oraz starsze dzieci.

METODA NDT-Bobath

Usprawnianie według Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN). Terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Dzięki temu dostarcza odpowiednich doznań czuciowych i ruchowych, a dziecko jest dynamicznie aktywizowane.
Na terapię zapraszamy dzieci z następującymi schorzeniami:
– wcześniactwo
– asymetria ułożeniowa tułowia, głowy
– uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
– zaburzenia ruchowe pochodzenia centralnego
– kręcz szyi pochodzenia neurogennego i mięśniowego oraz czynnościowy
– obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe
– zespoły genetyczne
– choroby metaboliczne
– rozszczep kręgosłupa
– zaburzenia ortopedyczne (dysplazja stawu biodrowego, deformacje stóp, kolan)

Dodatkowe informacje otrzymają Państwo w Pracowni Rehabilitacji przy ulicy Gen.Fieldorfa „Nila” 10, II piętro, lub pod numerem telefonu 818-200-300