NIP ZAKŁADU PRACY

Szanowny Pacjencie,
jeżeli Twój stan chorobowy wymaga zwolnienia lekarskiego przed wejściem do gabinetu lekarskiego przygotuj NIP swojego zakładu pracy
 
Przypominamy, że wdrożyliśmy elektroniczny system wystawiania zwolnień lekarskich.
 
Podczas wizyty w gabinecie lekarz wprowadza wymagane dane do systemu i zwolnienie dostarczane jest do ZUS automatycznie. Pracodawca otrzymuje zwolnienie lekarskie (bez kodu choroby) do widomości za pośrednictwem ZUS PUE. Pracownik nie ma już obowiązku dostarczania zwolnienia lekarskiego do swojego zakładu pracy.
 
W przypadku, gdy dany pracodawca nie korzysta z platformy elektronicznej ZUSu lub zatrudnia mniej niż 5 pracowników pacjent zobowiązany jest poinformować o tym lekarza, który wydrukuje potwierdzenie wystawienia zwolnienia lekarskiego i opatrzone jego podpisem i pieczątką przekaże pacjentowi. Wydruk ten pacjent ma obowiązek dostarczyć swojemu pracodawcy.