NIP ZAKŁADU PRACY

Szanowni Pacjenci – przypominamy:
przed wejściem do gabinetu lekarskiego przygotujcie nr NIP swojego zakładu pracy – w razie konieczności wystawienia zwolnienia lekarskiego znacznie przyspieszy i ułatwi to proces jego wystawienia.
 
Wdrożyliśmy elektroniczny system wystawiania zwolnień lekarskich.
 
Podczas wizyty w gabinecie lekarz wprowadza wymagane dane do systemu i zwolnienie dostarczane jest do ZUS automatycznie. Pracodawca otrzymuje zwolnienie lekarskie (bez kodu choroby) do wiadomości za pośrednictwem ZUS PUE. Pracownik nie ma już obowiązku dostarczania zwolnienia lekarskiego do swojego zakładu pracy.
 
W przypadku, gdy dany pracodawca nie korzysta z platformy elektronicznej ZUSu lub zatrudnia mniej niż 5 pracowników pacjent zobowiązany jest poinformować o tym lekarza, który wydrukuje potwierdzenie wystawienia zwolnienia lekarskiego i opatrzone jego podpisem i pieczątką przekaże pacjentowi. Wydruk ten pacjent ma obowiązek dostarczyć swojemu pracodawcy.