PAKIET WĄTROBOWY

Pakiety badań laboratoryjnych
PAKIET WĄTROBOWY
 
Wątroba to narząd o wielu funkcjach metabolicznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego. W wątrobie zachodzi produkcja białek osocza,a także produkcja i wydzielanie żółci. Wątroba bierze udział w przemianach cholesterolu, magazynuje niektóre witaminy oraz neutralizuje toksyny takie jak alkohol etylowy, leki, zanieczyszczenia pochodzące ze środowiska. Zaburzenia prawidłowej funkcji wątroby mogą być spowodowane nadużywaniem alkoholu oraz zakażeniami wirusami takimi jak HBV, HCV.
Ze względu na niezbędny charakter każdego z procesów zachodzących w wątrobie, badania poprawności działania tego narządu mają na celu skontrolowanie jego funkcji oraz sprawdzenie przyczyny ewentualnej dysfunkcji.
Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają:
*ocenę stopnia uszkodzenia (integralności) komórek wątrobowych,
*ocenę funkcji metabolicznych i wydzielniczych,
*ocenę funkcji wydalniczych – sprawdzenie statusu serologicznego odnośnie wirusów powodujących zakażenia wątroby.
 
Proponujemy Państwu dwa pakiety wątrobowe – podstawowy, w skład którego wchodzi 6 badań (Albumina w surowicy, Fosfataza alkaliczna, Aminotransferaza alaninowa, Aminotransferaza asparaginianowa, Bilirubina całkowita, Gamma-glutamylotranspeptydaza) w stałej cenie 41 zł zaś w pakiecie za 37 zł. Pakiet wątrobowy rozszerzony zawiera 8 badań (oprócz tych z pakietu podstawowego także: HCV – p/c przeciw HCV (WZW typu C) oraz HBs – antygen HBs (WZW typu B) w stałej cenie 110 zł zaś w pakiecie za 99 zł.
 
Szczegółowe informacje o pakietach znajdują się na naszej stronie internetowej.
Należy pamiętać, że w momencie stawienia się na pobranie krwi w przypadku badań wykonywanych w moczu, kale bądź ślinie należy materiał dostarczyć do Punktu Pobrań w odpowiednim pojemniku.
 
Z UWAGI NA TRWAJĄCĄ EPIDEMIĘ PUNKT POBRAŃ PRZY ALEI KRÓLEWSKIEJ JEST NIECZYNNY. ZAPRASZAMY DO PUNKTU POBRAŃ W BUDYNKU HTM2 – UL. GEN. FIELDORFA „NILA” 16 – PARTER WEJŚCIE Z BOKU BUDYNKU.
 
NA BADANIA ZAPISUJEMY SIĘ NA KONKRETNY DZIEŃ I GODZINĘ – REJESTRACJA NA BADANIA LABORATORYJNE MOŻLIWA ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ ORAZ TELEFONICZNIE: 818-200-300