PIERWSZA POMOC

I Ty możesz uratować komuś życie!
PROFESJONALNE SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY:
* DLA FIRM
* INSTYTUCJI
* GRUP ZORGANIZOWANYCH
* OSÓB PRYWATNYCH

Dzięki naszym szkoleniom w pełni zapewnimy wymagane prawem kwalifikacje w zakresie pierwszej pomocy i spełnimy wszelkie kryteria stawiane tego rodzaju szkoleniom, a ćwiczenia praktyczne dadzą Państwu niezbędną wiedzę, konieczną w przypadku udzielania pierwszej pomocy, a także pewność, że potraficie ratować zdrowie i życie.

Nasi szkoleniowcy to najlepsi z najlepszych w dziedzinie ratowania, pasjonaci i profesjonaliści, którzy swoją wiedzę zdobyli na uczelniach medycznych i kursach specjalistycznych, popartą praktyką w zespołach ratownictwa medycznego i szpitalnych oddziałach ratunkowych.

Kurs obejmuje część teoretyczną i praktyczną.Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Zaświadczenie jest ważne przez 3 lata.

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 818-200-300 lub 663 954 270
e-mail: katarzyna.krawczyk@internus.pl