Prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński

Zapraszamy na konsultacje do profesora dr hab. n. med. Jacka Rolińskiego – specjalisty immunologa oraz specjalisty hematologa – najbliższy termin 2.02.2023r.

Prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński ma duże doświadczenie zawodowe i bogaty dorobek naukowy. Jest autorem i współautorem wielu publikacji. Od 1999 roku jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie immunologii klinicznej na obszarze województwa lubelskiego. Od 2014 roku Prezes Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. W 2007 roku został powołany przez Minister Zdrowia na Członka Zespołu Ekspertów do prac nad Centralną Bazą Świadczeń Zdrowotnych w dziedzinie immunologii klinicznej. W 2007 roku został powołany na Członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie immunologii klinicznej. Od 2011 roku jest Członkiem Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN. Od 2012 roku uczestniczy w pracach Zespołu Ekspertów Programów Ramowych Unii Europejskiej. Wraz z zespołem siedmiokrotnie otrzymał Nagrodę Zespołową Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe.

Zapisy  pod numerem telefonu: 818-200-300
lub za pośrednictwem strony internetowej: www.internus.pl