SKLEROTERAPIA ŻYLKÓW KOŃCZYN DOLNYCH

Skleroterapia jest jedną z metod terapeutycznych stosowanych w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej. Znana już od dawna w wielu krajach, wspomaga leczenie żylaków kończyn dolnych. Jest bezpieczna i skuteczna.

Skleroterapia klasyczna polega na podaniu roztworu środka sklerotyzującego (powodującego zanik żylaka) do środka zmienionego chorobowo naczynia. Roztwory, stosowane w leczeniu sklerotyzującym wywołują stan zapalny wewnątrz naczynia, prowadzą do wykrzepiania krwi w jego wnętrzu, stopniowego włóknienia i w konsekwencji całkowitemu zanikowi.

Wskazaniem do zastosowania skleroterapii są przede wszystkim:

  • żylaki kończyn dolnych,
  • owrzodzenia nad niewydolnymi splotami żylnymi
  • niewydolność żył przeszywających w przebiegu zespołu pozakrzepowego

 

Zapraszamy 818-200-300