Terapia NDT- Bobath

Na czym polega terapia NDT- Bobath?
Podczas spotkania, terapeuta ćwiczy całe ciało dziecka, a nie porusza wybranymi kończynami. Każdy ruch jest zaplanowany i celowy, a w razie potrzeby stabilizowany odpowiednie do ciała i środka ciężkości. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie, dostosowane są do potrzeb i możliwości pacjenta. Terapia Bobath odbywa się na różnych podłożach: na leżance, stole, piłce stabilizacyjnej, na macie, kolanach terapeuty czy rodzica.

Najczęstszymi wskazaniami do terapii są:
• wcześniactwo
• uszkodzenie mózgu (mózgowe porażenie dziecięce, udar)
• zaburzenia rozwoju psychoruchowego
• asymetria ustawienia ciała
• zespół Downa
• kręcz szyi
• porażenie splotu barkowego
• zaburzenie napięcia mięśniowego (wzmożone i obniżone napięcie mięśniowe)

Efekty terapii NDT-Bobath
Sesje ze specjalistą mają na celu poprawienie dystrybucji napięcia mięśniowego oraz wypracowanie jak najlepszych schematów ruchu, przy jednoczesnym hamowaniu tych nieprawidłowych. Dziecko stymulowane jest do osiągania nowych umiejętności ruchowych i ich kontrolowania.

Wszystkich zainteresowanych tą metodą rehabilitacji zapraszamy do kontaktu – 818 200 300 wew. 142