TESTY FoodProfil

FoodProfil – diagnostyka nadwrażliwości pokarmowej

Mogą Państwo wykonać u nas badanie FoodProfil, które pomaga ustalić nadwrażliwość pokarmową na produkty żywnościowe.

Nadwrażliwość, w odróżnieniu od alergii, jest spowodowana obecnością w surowicy specyficznych przeciwciał klasy IgG (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4). Badanie jest skierowane do osób, które pomimo braku wystąpienia objawów alergii pokarmowej, cierpią na niespecyficzne dolegliwości o nieznanej etiologii.

Test FoodProfil bada IgG/IgG4, posiada diagnostykę dwuetapową i podaję wynik ilościowy.
Nadwrażliwość pokarmowa może rozwijać się w każdym wieku, od okresu dzieciństwa do późnej starości.
Objawy kliniczne są niespecyficzne, często wielonarządowe, a spożycie tego samego pokarmu przez różnych chorych może powodować odmienne objawy.

Test FoodProfil pozwala na zbadanie aktywności przeciwciał wszystkich subklas IgG (IgG(1-3) oraz IgG4) podczas kontaktu z danym pokarmem (antygenem).
Przeciwciała IgG są białkami wytwarzanymi przez układ odpornościowy w obecności niepożądanych antygenów przedostających się do naszego organizmu.
Reakcja obronna wyzwalana jest poprzez związanie antygenów z przeciwciałami. Umożliwia to wyeliminowanie substancji egzogennych (antygenów), które wraz z przeciwciałami tworzą kompleksy immunologiczne rozkładane w organizmie.

Dostępne badania :
* FoodProfil Skrinning – test przesiewowy zawierający badanie w dwóch klasach IgG oraz IgG4 wykonuje się w celu:
– wyznaczenia dominującego typu reakcji – IgG czy IgG4 i dalszej diagnostyki testami FoodProfil z większą ilością produktów
– można wykonać jako test przesiewowy u osób bez objawów w celu wcześniejszego wykrycia nadwrażliwości pokarmowej.
* FoodProfil 22 w klasie IgG oraz IgG4
* FoodProfil 44 w klasie IgG oraz IgG4
* FoodProfil 88 w klasie IgG oraz IgG4
* FoodProfil 268 w klasie IgG oraz IgG4

Centrum Medyczne Internus – zapraszamy 818-200-300