TESTY GENETYCZNE PCR NA COVID-19

Test wykonuje się pobierając materiał z nosogardzieli pacjenta, przy pomocy specjalnie do tego przeznaczonej wymazówki. W tak pobranym wymazie poszukuje się genów charakterystycznych dla koronawirusów (gen E), oraz genów charakterystycznych dla wirusa SARS-CoV-2 (RdRP, N lub ORF).
Przygotowanie do badania – na około 3 godziny przed badaniem zaleca się powstrzymać od przyjmowania płynów, jedzenia, leków i mycia zębów.
Aby otrzymać wynik badania w języku angielskim lub w języku niemieckim prosimy o zgłoszenie tego faktu w trakcie rejestracji na badanie.
Wynik na drugi dzień od pobrania.
Otrzymają Państwo kod do samodzielnego odbioru wyniku za pośrednictwem naszej strony internetowej.
Kontener, w którym pobierane są wymazy znajduje się z tyłu przychodni przy ul. gen. Fieldorfa „Nila” 10.
REJESTRACJA: 818-200-300