UROFLOWMETRIA

Badanie cewkowego przepływu moczu

Uroflowmetria jest prostym, nieinwazyjnym i bezpiecznym badaniem. Badanie ocenia przepływ, czyli objętość wydalonego moczu w mililitrach na sekundę oraz objętość wydalonego moczu. Dodatkowo ocenia się czas przepływu moczu i łączny czas oddawania moczu, czyli czas przepływu z przerwami. Wynik analizuje lekarz urolog.

Badanie jest wykonywane na podstawie skierowania od lekarza specjalisty. Zapraszamy

☎️ 818-200-300