W DNIU 2.05.2023R.

Szanowni Pacjenci,
w związku ze zbliżającym się długim weekendem w dniu 2 maja tj. we wtorek nasze przychodnie będą działały według tymczasowo zmienionego rozkładu pracy – harmonogram w załączonym zdjęciu.
Przypominamy, że świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach ul. Bema 1, Pawilon A, niski parter (wejście z tyłu budynku) tel.: 81 45 -02- 510 dla dorosłych i dzieci.
***
TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU NFZ
Niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta otrzymają Państwo dzwoniąc pod bezpłatny numer – TPK 800 137 200.
Z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK) można skorzystać w sytuacji:
* nagłego zachorowania poza godzinami pracy POZ,
* nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
* gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.
Życzymy Państwu bezpiecznego, słonecznego i beztroskiego wypoczynku:)