BADAŃ LABORATORYJNYCH Z POWODU AWARII SYSTEMU NIE JEST MOŻLIWY ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

Z powodu awarii systemu nie ma możliwości na chwilę obecną odbioru wyników badań laboratoryjnych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Wyniki można odebrać w wynikomatach w naszych przychodniach lub rejestracjach oraz za pośrednictwem strony internetowej ALABu: https://www.alablaboratoria.pl/ wybierając miasto: Lublin, laboratorium: Ceramiczna a także wpisując pesel oraz kod do odbioru wyniku