Informacje i Dokumentacja medyczna

ODBIÓR RECEPT, WYNIKÓW BADAŃ LUB HISTORII ZDROWIA I CHOROBY PRZEZ OSOBY TRZECIE (np. członek rodziny, partner, przyjaciółka)

Jeżeli chcecie Państwo, aby w przyszłości inne osoby (np. członek rodziny, partner, przyjaciółka) mogły odebrać dla Państwa recepty lub uzyskać Państwa wyniki badań, czy historię zdrowia i choroby należy:
1. wydrukować oświadczenie lub pobrać w rejestracji w dowolnej naszej placówce
Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej   
2. wypełnić
3. złożyć osobiście w rejestracji w dowolnej naszej placówce
4. złożyć podpis w obecności pracownika Centrum Medycznego Internus
5. potwierdzić tożsamość dokumentem tożsamości ze zdjęciem

WYDANIE RECEPT, WYNIKÓW BADAŃ LUB HISTORII ZDROWIA I CHOROBY PRZEZ OSOBY TRZECIE (np. członek rodziny, partner, przyjaciółka)

Jeżeli upoważniona osoba chce odebrać recepty lub uzyskać wyniki badań czy historię zdrowia i choroby należy:
1. wydrukować wniosek lub pobrać w rejestracji w dowolnej naszej placówce
Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej   
2. wypełnić
3. złożyć osobiście w rejestracji w dowolnej naszej placówce
4. złożyć podpis w obecności pracownika Centrum Medycznego Internus
5. potwierdzić tożsamość dokumentem tożsamości ze zdjęciem
6. odebrać i opłacić koszty przygotowania dokumentacji
Czas oczekiwania: recepty i wyniki badań – zgodnie z informacją od lekarza/pielęgniarki (zwykle na drugi dzień); historia zdrowia i choroby w ciągu 5 dni roboczych

INFORMOWANIE O STANIE ZDROWIA OSOBY TRZECIE (np. członek rodziny, partner, przyjaciółka)

Jeżeli chcecie Państwo, aby w przyszłości inne osoby (np. członek rodziny, partner, przyjaciółka) mogły zostać poinformowane o Państwa stanie zdrowia należy:
1. pobrać wniosek w rejestracji w dowolnej naszej placówce
2. wypełnić
3. złożyć podpis w obecności pracownika Centrum Medycznego Internus
4. potwierdzić tożsamość dokumentem tożsamości ze zdjęciem