Informacje i Dokumentacja medyczna

ODBIÓR RECEPT, WYNIKÓW BADAŃ LUB HISTORII ZDROWIA I CHOROBY PRZEZ OSOBY TRZECIE (np. członek rodziny, partner, przyjaciółka)

Jeżeli chcecie Państwo, aby w przyszłości inne osoby (np. członek rodziny, partner, przyjaciółka) mogły odebrać dla Państwa recepty lub uzyskać Państwa wyniki badań, czy historię zdrowia i choroby należy:
1. wydrukować oświadczenie lub pobrać w rejestracji w dowolnej naszej placówce
Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej   
2. wypełnić
3. złożyć osobiście w rejestracji w dowolnej naszej placówce
4. złożyć podpis w obecności pracownika Centrum Medycznego Internus
5. potwierdzić tożsamość dokumentem tożsamości ze zdjęciem

WYDANIE RECEPT, WYNIKÓW BADAŃ LUB HISTORII ZDROWIA I CHOROBY PRZEZ OSOBY TRZECIE (np. członek rodziny, partner, przyjaciółka)

Jeżeli upoważniona osoba chce odebrać recepty lub uzyskać wyniki badań czy historię zdrowia i choroby należy:
1. wydrukować wniosek lub pobrać w rejestracji w dowolnej naszej placówce
Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej   
2. wypełnić
3. złożyć osobiście w rejestracji w dowolnej naszej placówce
4. złożyć podpis w obecności pracownika Centrum Medycznego Internus
5. potwierdzić tożsamość dokumentem tożsamości ze zdjęciem
6. odebrać i opłacić koszty przygotowania dokumentacji
Czas oczekiwania: recepty i wyniki badań – zgodnie z informacją od lekarza/pielęgniarki (zwykle na drugi dzień); historia zdrowia i choroby w ciągu 5 dni roboczych

INFORMOWANIE O STANIE ZDROWIA OSOBY TRZECIE (np. członek rodziny, partner, przyjaciółka)

Jeżeli chcecie Państwo, aby w przyszłości inne osoby (np. członek rodziny, partner, przyjaciółka) mogły zostać poinformowane o Państwa stanie zdrowia należy:
1. pobrać wniosek w rejestracji w dowolnej naszej placówce
2. wypełnić
3. złożyć podpis w obecności pracownika Centrum Medycznego Internus
4. potwierdzić tożsamość dokumentem tożsamości ze zdjęciem

 

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
– w okresie 01.03.2019 r. – 31.05.2019 r.

1 strona wyciągu albo odpisu

1 strona kopii albo wydruku

Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych

maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia

maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia

IV kwartał 2018 r.
4863,74 zł

9,73 zł

0,34 zł

1,95 zł

 

Podstawa prawna:
*ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 , z późn. zm.)