Informacje i Dokumentacja medyczna

ODBIÓR RECEPT, WYNIKÓW BADAŃ LUB HISTORII ZDROWIA I CHOROBY PRZEZ OSOBY TRZECIE (np. członek rodziny, partner, przyjaciółka)

Jeżeli chcecie Państwo, aby w przyszłości inne osoby (np. członek rodziny, partner, przyjaciółka) mogły odebrać dla Państwa recepty lub uzyskać Państwa wyniki badań, czy historię zdrowia i choroby należy:
1. wydrukować oświadczenie lub pobrać w rejestracji w dowolnej naszej placówce
Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej
lub
Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej osobie upoważnionej
2. wypełnić
3. złożyć osobiście w rejestracji w dowolnej naszej placówce
4. złożyć podpis w obecności pracownika Centrum Medycznego Internus
5. potwierdzić tożsamość dokumentem tożsamości ze zdjęciem

WYDANIE RECEPT, WYNIKÓW BADAŃ LUB HISTORII ZDROWIA I CHOROBY PRZEZ OSOBY TRZECIE (np. członek rodziny, partner, przyjaciółka)

Jeżeli upoważniona osoba chce odebrać recepty lub uzyskać wyniki badań czy historię zdrowia i choroby należy:
1. wydrukować wniosek lub pobrać w rejestracji w dowolnej naszej placówce
Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej

Upoważnienie do wydania wyniku badania

2. wypełnić
3. złożyć osobiście w rejestracji w dowolnej naszej placówce
4. złożyć podpis w obecności pracownika Centrum Medycznego Internus
5. potwierdzić tożsamość dokumentem tożsamości ze zdjęciem
6. odebrać i opłacić koszty przygotowania dokumentacji
Czas oczekiwania: recepty i wyniki badań – zgodnie z informacją od lekarza/pielęgniarki (zwykle na drugi dzień); historia zdrowia i choroby w ciągu 5 dni roboczych

INFORMOWANIE O STANIE ZDROWIA OSOBY TRZECIE (np. członek rodziny, partner, przyjaciółka)

Jeżeli chcecie Państwo, aby w przyszłości inne osoby (np. członek rodziny, partner, przyjaciółka) mogły zostać poinformowane o Państwa stanie zdrowia należy:
1. pobrać wniosek w rejestracji w dowolnej naszej placówce
2. wypełnić
3. złożyć podpis w obecności pracownika Centrum Medycznego Internus
4. potwierdzić tożsamość dokumentem tożsamości ze zdjęciem

Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

Dokumentacja medyczna

2.12.2019r.

Odpłatność za dokumentację medyczną. Podstawa wyliczenia

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w okresie
od 01.12.2019r. – 29.02.2020r.
1 strona wyciągu albo odpisu
1 strona kopii albo wydruku
Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia
III kwartał 2019r.
4931,59 zł
9,86 zł 0,35 zł 1,97 zł

 

 

OPŁATY NIE POBIERA SIĘ W PRZYPADKU UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:

  • PACJENTOWI ALBO JEGO PRZEDSTAWICIELOWI USTAWOWEMU PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIE (…)
  • W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM PRZED WOJEWÓDZKĄ KOMISJĄ DO SPRAW ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH (…)

 

 

Podstawa prawna:
*ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 , z późn. zm.)