BEZPŁATNE BADANIA

BEZPŁATNE BADANIE PROFILAKTYCZNE RAKA JELITA GRUBEGO – BEZ SKIEROWANIA
 
Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Na wczesnym etapie nie daje praktycznie żadnych objawów. Symptomy pojawiają się, kiedy utrudniony zostaje pasaż jelitowy, czyli przejście treści pokarmowej przez jelito. Są to m.in. niespecyficzne bóle brzucha czy zaburzenia rytmu wypróżnień, które nie zawsze wiązane są z chorobą nowotworową.
 
Kolonoskopia to badanie, w którym oglądane jest wnętrze jelita grubego, czyli dolna część odcinka pokarmowego zaczynającego się kątnicą, a kończącego się odbytnicą. Kolonoskopia pozwala na pełną ocenę stanu jelita grubego, zapewnia możliwość jednoczasowego usunięcia ewentualnych polipów oraz pobrania wycinków do badania histopatologicznego z miejsc podejrzanych o nowotworzenie.
 
BEZPŁATNA KOLONOSKOPIA – program wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
Do badań kwalifikują się osoby w wieku:
* 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego
* 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie krewnego pierwszego stopnia z rakiem jelita grubego
* 25-65 lat pochodzące z rodzin HNPCC lub FAP ale ze skierowaniem z Poradni Genetycznej.
 
Do badań kwalifikują się osoby, które nie miały wykonywanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat.
Badania wykonywane są po wcześniejszej rejestracji przy ul. Gen. Fieldorfa Nila 16 (budynek HTM2).
ZAPRASZAMY 818-200-300