DR N. MED. PIOTR FURGA

Dr n. med. Piotr Furga jest chirurgiem z wieloletnią praktyką – specjalista chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicznej.
Pan doktor specjalizuje się w chirurgii piersi (diagnoza, leczenie, rekonstrukcje). Zajmuje się zabiegami onkoplastycznymi, rekonstrukcjami piersi, które często wykonuje jednoczasowo wraz z zabiegiem mastektomii.

Dr n. med. Piotr Furga na co dzień jest kierownikiem pierwszego na Mazowszu akredytowanego przez Międzynarodowe Towarzystwo Senologiczne (SIS – Senologic International Society) Oddziału Chirurgii i Rekonstrukcji Piersi (Breast Unit) w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

Zapewniamy, że każda Pacjentka, która staje w obliczu choroby nowotworowej dzięki wiedzy, doświadczeniu, empatii i życzliwemu podejściu Pana doktora otrzyma najlepszą opiekę medyczną, komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Zapraszamy – najbliższy termin 21 grudnia 2019r.
Rejestracja telefoniczna 818-200-300, osobista w każdej przychodni lub internatowa za pośrednictwem naszej strony www.internus.pl lub aplikacji VisiMed.