DZIEŃ PIELĘGNIAREK

8 maja MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POŁOŻNYCH
12 maja
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIELĘGNIAREK

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych życzymy, by nigdy Państwo nie żałowali raz wybranej drogi zawodowej, by satysfakcja i radość, jakie daje możliwość pomocy człowiekowi osłodziły trudy tej pracy.
Życzenia zdrowia i wszelkiego powodzenia dla wszystkich Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych (Pań i Panów).

„Pielęgniarstwo jest sztuką sztuk pięknych” – twierdziła prekursorka nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale…