BADANIA ENG/EMG

ELEKTROMIOGRAFIA I ELEKTRONEUROGRAFIA

Badania przewodnictwa nerwowego (ENG) oraz badanie mięśni przy pomocy elektrody igłowej jednorazowego użytku (EMG).

Przy pomocy badania ENG/EMG można diagnozować następujące zespoły chorobowe:
– zespół cieśni nadgarstka
– uszkodzenia nerwu łokciowego, promieniowego, strzałkowego, piszczelowego, udowego
– uszkodzenia splotu barkowego
– uszkodzenia splotu lędźwiowo – krzyżowego
– polineuropatie
– uszkodzenia korzeniowe czyli radikulopatie
– stwardnienie zanikowe boczne
– miastenia
– tężyczka
– a także wiele innych rzadszych zespołów chorobowych takich jak miopatie, miotonie

Zapraszamy do CM Internus
ul. Wojska Polskiego 1/16, Puławy

Rejestracja telefoniczna 818 200 300
bądź osobista w każdej Przychodni CM Internus