Dzień Położnych

W tym wyjątkowym czasie życzymy by nigdy Państwo nie żałowali raz wybranej drogi zawodowej a satysfakcja i radość z niesienia pomocy człowiekowi osłodziły trudy tej ciężkiej pracy.

Życzenia zdrowia i wszelkiego powodzenia dla wszystkich Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych (Pań i Panów).

„Pielęgniarstwo jest sztuką sztuk pięknych” – twierdziła prekursorka nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale…