INTERNETOWE KONTO PACJENTA

Zachęcamy Państwa do zakładania Internetowego Konta Pacjenta (w skrócie IKP), które oferuje liczne udogodnienia.

DZIĘKI IKP OTRZYMASZ E-RECEPTĘ SMS-EM LUB E-MAILEM — WYSTARCZY, ŻE PODASZ SWÓJ NUMER TELEFONU LUB ADRES E-MAIL.

Jak zalogować się do IKP?:
1. Wejdź na www.pacjent.gov.pl.

INTERNETOWE KONTO PACJENTA

2. Wybierz jeden ze sposobów logowania:
– za pomocą profilu zaufanego
– za pomocą e-dowodu

Warto założyć konto w IKP, bo dzięki niemu będziesz mieć dostęp do indywidualnych informacji na temat:
• e-recept, e-skierowań, e-zwolnień, które wystawiają Ci lekarze
• świadczeń (wraz z kwotami), których udzielono Ci w ramach NFZ
• prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – czy je masz i na jakiej podstawie
• wyrobów medycznych i leków (wraz z wysokością refundacji), które były Tobie zlecone
• upoważnień do dokumentacji medycznej, które przekazujesz swoim bliskim
• zgód na świadczenia zdrowotne, które wyrażasz
• zaświadczeń lekarskich w czasie choroby i macierzyństwa, które wystawili Ci lekarze
• wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą płacisz
• miejsc, w których możesz się leczyć

IKP możesz używać na komputerze, laptopie, tablecie i smartfonie. Wystarczy, że będziesz miał dostęp do Internetu. Aplikacja jest darmowa. Internetowe Konto Pacjenta założysz już przy pierwszym logowaniu. Nie musisz się nawet rejestrować.

Internetowe Konto Pacjenta – tu zapisuje się historia Twojego zdrowia…