Lek. med. Katarzyna Lewczuk

Badania EMG – lek. med. Katarzyna Lewczuk – specjalistka neurolog.
Elektromiografia (EMG) to badanie elektrofizjologiczne, które ocenia funkcję układu mięśniowego i obwodowego układu nerwowego. EMG jest pomocne w diagnostyce wielu chorób nerwowo-mięśniowych.
EMG jest stosowane w celu diagnozy chorób, w przebiegu, których doszło do uszkodzenia nerwów na skutek ich ucisku (np. zespół cieśni nadgarstka, zespół cieśni kanału stępu), jak również chorób złącza nerwowo-mięśniowego, np. miastenii.
EMG wykonuje się w celu rozpoznania np. dystrofii mięśniowych, stwardnienia bocznego zanikowego czy rdzeniowego zaniku mięśni.
Na badania EMG potrzebne jest skierowanie od lekarza prowadzącego.
Zapisy: Rejestracja: 818-200-300 lub osobiście w naszych przychodniach CM INTERNUS