mgr Zbigniew Łyszcz

Pielęgniarz
Posiada uprawnienia do wykonywania badań diagnostycznych kardiologicznych nieinwazyjnych: Holter EKG i Holter ciśnieniowy, próba wysiłkowa oraz Stress Echo.
Posiada również uprawnienia do wykonywania i interpretacji zapisów EKG.

Specjalizacje:

Pielęgniarz

Godziny przyjęć

Aleja Królewska

godziny badań uzgadniane indywidualnie