Holter ekg i ciśnieniowy

Zakres usług

HOLTER CIŚNIENIOWY
Holter ciśnieniowy to automatyczny, 24 godzinny sposób pomiaru ciśnienia tętniczego. Pacjent przez całą dobę nosi specjalny rejestrator wielkości walkmanna oraz mankiet który co 15 minut napompowywuje się i dokonuje pomiaru ciśnienia. Wynik otrzymujemy po komputerowej analizie zapisów i interpretacji lekarza.
SPECJALNE PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu.

HOLTER EKG
Badanie to polega na 24 godzinnym monitorowaniu EKG w trakcie wykonywania przez pacjenta jego codziennych aktywności. Jest badaniem nieinwazyjnym, bezbolesnym i nie powoduje żadnego ryzyka u pacjenta Do klatki piersiowej pacjenta zostają przymocowane elektrody połączone z małym urządzeniem wielkości walkmana, w którym rejestrowane są dane. Zapis analizowany i oceniany jest w specjalnym programie komputerowym i interpretowany oraz opisywany przez lekarza kardiologa.
WSKAZANIA
- zaburzenia rytmu serca
- epizody niedokrwienia mięśnia serca nieuwidocznione w standardowym badaniu EKG
SPECJALNE PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu.

Pliki do pobrania

Holter ciśnieniowy i holter ekg