Pielęgniarka środowiskowa i położna

Pielęgniarki środowiskowe i położne podstawowej opieki zdrowotnej realizują opiekę pielęgniarska i pielęgnacyjną opiekę położniczo-ginekologiczną zarówno w przychodni, jak i w środowisku zamieszkania (w domu).

Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ

Deklaracja wyboru położnej POZ

Zakres usług

W ramach opieki pielęgniarskiej realizujemy:
1. świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki
- rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym
- rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych podopiecznych.
- prowadzenie edukacji zdrowotnej
- prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia.
- realizacja programów promocji zdrowia i profilaktyki chorób
- organizacja grup wsparcia
- realizacja szczepień ochronnych
2. świadczenia diagnostyczne
przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
- wykonywanie badań fizykalnych, testów, pomiarów i ich ocena
- ocena stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia
3. świadczenia pielęgnacyjne
- realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych fazach życia i choroby
- wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych
- przygotowywanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności
4. świadczenia usprawniające
- koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, długotrwałego unieruchomienia i stosowania udogodnień
- drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej
- ćwiczenia ogólnousprawniające
- usprawniania ruchowe

Zabiegi ambulatoryjne

Dodatkowo pielęgniarki rodzinne wykonują następujące świadczenia lecznicze:
- ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych
- dobór technik karmienia
- zabiegi z zastosowaniem ciepła i zimna
- cewnikowanie pęcherza
- wykonywanie wlewów doodbytniczych
- podawanie leków różnymi drogami i technikami
- wykonywanie zleceń lekarskich
- zakładanie opatrunków ran, odleżyn, oparzeń
- zabiegi pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących
- inhalacje, doraźne podawanie tlenu
- zdejmowanie szwów