Psychologia dziecięca

W poradni psychologii dziecięcej przyjmujemy pacjentów od pierwszych miesięcy życia (ocena rozwoju psychoruchowego u 6-miesięcznych dzieci) do 18 roku życia, których wpieramy w rozwiązaniu problemów emocjonalnych (lękami, depresjami, zaburzeniami pourazowymi).

Najczęstsze choroby rozpoznawane

- anoreksja
- depresja
- lęki i nerwice lękowe
- trudności w przedszkolu, szkole
- trudności wychowawcze

Zakres usług

Poradnia psychologii dziecięcej oferuje:
- konsultacje lekarzy psychologów,
- konsultacje psychiatrów
- konsultacje psychoterapeutów
- konsultacje logopedów
- ocenę neurorozwojową niemowląt
- ocenę rozwoju psychoruchowego