Szczepienia zalecane młodzieży i dorosłym

Szczepienia profilaktyczne zalecane dla dorosłych i młodzieży, są to m.in. szczepienia przeciw WZW A, WZW B, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, wirusowi HPV, przeciw grypie i inne. Szczepimy również pracowników Zakładów Pracy.

Szczepienia te nie są finansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministerstwa Zdrowia.

Przed wykonaniem szczepienia obowiązuje kwalifikacja lekarska, która ważna jest 24 godziny od momentu wydania zaświadczenia.

Ze względu na bezpieczeństwo powinniśmy powadać jedynie szczepionki kupione w naszym Centrum Medycznym.

Zakres usług

WZW A
Zakażenie:
- droga fekalno-oralna za pośrednictwem zakażonych produktów spożywczych
- kontakty seksualne
Objawy:
- złe samopoczucie, osłabienie, gorączka, zażółcenie skory, nudności, wymioty, bóle brzucha, ciemny mocz, odbarwiony stolec
- u małych dzieci łagodniej, u osób dorosłych w postaci nasilonej
- powikłania niebezpieczna dla zdrowia i życia

WZW B - wirus zapalenia wątroby
Zakażenie:
- głównie poprzez naruszenie ciągłości tkanek i wprowadzenia krwi zakażonej HBV (wirus HBV jest 100 razy bardziej zakaźny niż wirus HIV)
Objawy:
Choroba może przybierać zróżnicowany przebieg
- okres ostry (40-50% zakażonych): uszkodzenie czynności wątroby, podwyższona temperatura ciała, utrata łaknienia, nudności, ogólne niedomaganie, osłabienie oraz zwiększenie enzymów wątrobowych, u części chorych żółtaczka
- u 2-3% chorych może dojść do piorunującego zapalenia wątroby, prowadzącego nawet do zgonu
- u 5-15% osób po okresie ostrym następuje przewlekłe zapalenie wątroby, przechodzące w marskość wątroby lub pierwotnego raka wątroby

ODKLESZCZOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH - choroba ośrodkowego układu nerwowego
Zakażenie:
- ukłucia przez kleszcze
Objawy:
- w fazie zwiastunowej po 7-14 dniach przypomina grypę, choroby górnych dróg oddechowych
- w fazie objawowej - ból głowy z towarzyszącą sztywnością karku lub innymi objawami oponowymi; wysoka gorączka, zawroty głowy, nudności i wymioty
- w cięższych przypadkach prowadzi do uszkodzenia mózgu

HPV - wirus brodawczaka ludzkiego
Zakażenie:
- kontakt z naskórkiem
- droga płciowa
Objawy:
- powstawanie kurzajek, brodawek
- u wielu osób wirus nie ujawnia się, u innych może przerodzić się w przewlekłe zakażenia i prowadzić do chorób nowotworowych

GRYPA - choroba zakaźna układu oddechowego
Zakażenie:
- droga kropelkowa
- powoduje sezonowe epidemie
Objawy:
- ostre objawy wysokiej gorączki, dreszcze, bóle mięśniowe i kostno-stawowe, bóle głowy, bóle gardła i suchy kaszel, osłabienie, brak apetytu
- może powodować liczne powikłania