Cystoskopia

Zakres usług

CYSTOSKOPIA
Cystoskopia to badanie diagnostyczne stosowane w urologii, czasem połączone z działaniem terapeutycznym, które polega na wprowadzeniu przyrządu zwanego cystoskopem ( wziernikiem) poprzez cewkę moczową do pęcherza moczowego i bezpośrednim oglądaniu cewki moczowej, szyi pęcherza moczowego, ujścia moczowodów oraz śluzówki pęcherza moczowego. Badanie wykonywane jest w znieczuleniu miejscowym ( żel znieczulający). Wyróżnia się dwa rodzaje cystoskopów: sztywne i giętkie. W Centrum Medycznym Internus posiadamy videocystoskop giętki, który jest narzędziem endoskopowym, pozwalającym na dowolne poruszanie końcówką cystoskopu bez konieczności poruszania cystoskopem w obrębie cewki moczowej a obraz wnętrza pęcherza widoczny jest na monitorze medycznym. Badanie cystoskopem giętkim jest bardziej komfortowe, mniej bolesne niż cystoskopem sztywnym.
W przypadku podejrzenia patologicznych zmian w pęcherzu pobierane są wycinki do badania histopatologicznego. Ocena tkanki przez doświadczonego histopatologa pozwala na postawienie rozpoznania i wdrożenie odpowiedniego postępowania leczniczego.
Przy pomocy cystoskopii ocenia się także stopień zalegania moczu w pęcherzu (np. w przypadku przerostu gruczołu krokowego) możliwe jest również wykonanie drobnych zabiegów leczniczych (usunięcie kamienia moczowego, ciała obcego, brodawczaka itp.).
Cystoskopia wykonywana jest przez lekarza w asyście pielęgniarki. Przed przystąpieniem do badania urolog przemywa ujście zewnętrzne cewki moczowej płynem odkażającym a następnie wprowadza do cewki moczowej żel miejscowo znieczulający i nadający poślizg. Następnie przez cewkę wprowadzany jest cystoskop a pęcherz wypełniany jest jałową wodą lub solą fizjologiczną. W czasie badania urolog ocenia cewkę moczową, pęcherz i obserwuje mocz wydobywający się z ujść moczowodów. Badanie wykonywane jest w pozycji leżącej i trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut.
WSKAZANIA
- podejrzenia guza pęcherza moczowego
- krwiomoczu niewiadomego pochodzenia
- nawracającego zapalenia pęcherza moczowego
- podejrzenia kamicy pęcherza moczowego
- wad rozwojowych cewki moczowej i pęcherza
- podejrzenia gruźlicy pęcherza moczowego
- objawów dyzurycznych niewiadomego pochodzenia
- endoskopowego usunięcia ciała obcego
- pobrania wycinków do badania histopatologicznego