Biopsja piersi – gruboigłowa

Zakres usług

Biopsja gruboigłowa polega na pobraniu z piersi za pomocą igły 3-6 cienkich wycinków tkankowych (o długości 1,5-2 cm) w znieczuleniu miejscowym. W związku z tym, że pojedyncze preparaty tkanki pobiera się kilkukrotnie, badanie to wymaga kilku wkłuć.
WSKAZANIA
Badanie najczęściej wykonywane jest, gdy wyniki biopsji cienkoigłowej nie są jednoznaczne. W przeciwieństwie do BAC, biopsja gruboigłowa pozwala na pobranie większych ilości tkanki, a co za tym idzie - daje lepsze możliwości oceny pobranych tkanek.