Gdx

Zakres usług

GDX
Badanie GDX nie jest badaniem rozpoznającym jaskrę, tylko służy ocenie rozwoju choroby. U chorego na jaskrę następuje degeneracja nerwu wzrokowego, a włókna nerwowe siatkówki ulegają ścieńczeniu i zanikowi. Badanie GDX służy ocenie stopnia ścieńczenia lub zaniku włókien nerwowych.
Dodatkową zaletą aparatu jest możliwość przeprowadzenia badania bez konieczności podawania kropli rozszerzających źrenice. Przy występowaniu przeszkód w ośrodkach optycznych oka (np. zaćma czy zmętnienie rogówki) wykonanie badania jest utrudnione lub wręcz niemożliwe.
WSKAZANIA
- wykrywanie wczesnych zmian jaskrowych
- śledzenie progresji
- choroby choroby uszkadzające nerw wzrokowy m. in. guzy mózgu, zmiany niedokrwienne, zmiany pourazowe cukrzyca, SM, choroba Alzheimera
SPECJALNE PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Badanie nie wymaga specjalnych przygotowań, jest całkowicie bezbolesne oraz nie wymaga rozszerzenia źrenic. Badanie trwa ok. 5 minut.