ELEKTROMIOGRAFIA EMG

Elektromiografia (EMG) to badanie elektrofizjologiczne, którego celem jest ocena funkcji mięśni i nerwów. W związku z tym EMG jest pomocne w diagnozowaniu wielu chorób neurologicznych i układu mięśniowego ponieważ pozwala zlokalizować zmiany patologiczne w mięśniach, ustalić ich wielkość i charakter, a także określić dynamikę procesu chorobowego w badanym mięśniu

WSKAZANIA:
- objawy nieprawidłowego funkcjonowania nerwów obwodowych i mięśni
- zespoły korzeniowe-szyjne i lędźwiowo-krzyżowe (rwa barkowa, rwa kulszowa)
- zespoły sztywności o różnej etiologii
- nadmierne nieprawidłowe napięcie w przebiegu chorób układu nerwowego (spastyczność)
- uszkodzenia poszczególnych mięśni w skutek urazu lub kontuzji

PRZECIWWSKAZANIA:
- wszczepiony elektryczny rozrusznik serca
- elementy metalowe w sercu (np. sztuczna zastawka) lub w badanej okolicy ciała

SPECJALNE PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:
W dniu badania należy umyć badaną część ciała. Przeciwwskazane jest używanie kremów, maści lub balsamów na skórę, w okolicy, gdzie będzie wykonywane badanie.

Bezpośrednio przed badaniem należy poinformować lekarza o aktualnie przyjmowanych lekach.

Najczęstsze choroby rozpoznawane

Przy pomocy badania EMG można diagnozować następujące zespoły chorobowe: mononeuropatie takie jak:
- zespół cieśni nadgarstka,
- uszkodzenia nerwu łokciowego, promieniowego, strzałkowego, piszczelowego, udowego,
- uszkodzenia splotu barkowego,
- uszkodzenia splotu lędźwiowo – krzyżowego,
- polineuropatie,
- uszkodzenia korzeniowe czyli radikulopatie,
- stwardnienie zanikowe boczne,
- miastenia,
- tężyczka,
- a także wiele innych rzadszych zespołów chorobowych takich jak miopatie, miotonie.