Nefrologia

Nefrologia jest to nauka o chorobach nerek i układu moczowego.

Zakres usług

•diagnostyka i leczenie chorób nerek oraz układu moczowego:
◦zakażenia układu moczowego (w tym nawracające zakażenia)
◦przewlekła niewydolność nerek (nieprawidłowa kreatynina i eGFR)
◦cukrzycowa choroba nerek (nefropatia cukrzycowa),
◦torbielowatość nerek,
◦kłębuszkowe zapalenia nerek,
◦kamica nerkowa,
◦białkomocz,
◦krwiomocz, krwinkomocz
•hamowanie progresji niewydolności nerek
•diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego zwłaszcza wtórnego w przebiegu chorób nerek
•diagnostyka i leczenie uszkodzenia nerki przeszczepionej
•zagadnienia związane z dializoterapią
•profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób wewnętrznych