KINEZYTERAPIA

Kinezyterapia oznacza leczenie ruchem. Jej podstawą są ćwiczenia fizyczne o charakterze leczniczym. Jej podstawą są ćwiczenia fizyczne o charakterze leczniczym, czyli gimnastyka lecznicza. Celem kinezyterapii jest przywrócenie lub utrzymanie choremu całkowitej lub częściowej sprawności fizycznej. Dzięki kinezyterapii można przywrócić prawidłową ruchomość w stawach oraz siłę i wytrzymałość mięśni, pobudzić i poprawić czynności ośrodkowego układu nerwowego, poprawić pracę układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, korygować wad postawy ciała i nieprawidłowe nawyki ruchowe, a także przystosować chorego do życia w przypadku trwałej niepełnosprawności.Zakres usług

- ćwiczenia bierne
- ćwiczenia czynne w odciążeniu (UGUL, THERAPY MASTER)
- ćwiczenia czynne wolne oraz czynne oporowe
- ćwiczenia izometryczne
- ćwiczenia synergistyczne
- ćwiczenia propriocepcji
- terapię manualną według: Mulligana
- koncepcja PNF
- metodę McKenziego
- neuromobilizację
- instruktaż ćwiczeń do samodzielnego wykonywania
- leczenie wad postawy u dzieci
- Kinesiology Taping