PNF – TOROWANIE MIĘŚNIOWO-NERWOWE

PNF - Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe) to metoda kompleksowej kinezyterapii, oparta na neurofizjologicznych zasadach wykonywania czynności ruchowych i ich rozwoju w trakcie życia człowieka, wykorzystywana do odzyskiwania utraconych lub kształtowania zaburzonych umiejętności ruchowych. Metoda uwzględnia odczuwanie własnego ruchu (propriocepcję) oraz skupia się na ułatwianiu ruchu zgodnego z fizjologicznymi sposobami wykonywania jak najbardziej skutecznej czynnościowo aktywności ruchowej.

PNF jest znaną i uznaną na świecie koncepcją stosowaną w terapii pacjentów z zaburzeniami w obrębie układu kostno-stawowego, mięśniowego i nerwowego. Jest to kompleksowa terapia oparta o wiedzę i osiągnięcia z dziedziny neurofizjologii.

Prawidłowe wykorzystanie zasad i technik stosowanych w metodzie PNF wpływa na :
- poprawę koordynacji i równowagi
- zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej
- poprawę techniki chodu
- polepszenie czucia głębokiego
- zwiększenie zakresów ruchu

Fizjoterapię metodą PNF prowadzi doświadczona Pani mgr fizjoterapii Marzena Rodzik. Zapraszamy wcześniaki, niemowlęta już od pierwszego dnia życia oraz starsze dzieci.

Dodatkowe informacje otrzymają Państwo w Pracowni Rehabilitacji przy ulicy Gen.Fieldorfa Nila 10, II piętro, lub pod numerem telefonu 818-200-300 wew.142