Program profilaktyki raka szyjki macicy

Rak szyjki macicy jest drugim co do częstości nowotworem u kobiet w Polsce - stanowi 8,6 % nowotworów u kobiet. Szacuje się, że rocznie choroba dotyka ok. 4.000 kobiet i ok. 2.000 umiera z tego powodu. Współczynnik zachorowania na ten rodzaj nowotworu w Polsce jest jednym z najwyższych w Europie.

Badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy polegają na wykonywaniu badań cytologicznych wymazów z ujścia zewnętrznego kanału i z tarczy szyjki macicy.
Zapraszamy wszystkie kobiety w wieku od 25 do 59 roku życia, które nie miały wykonywanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat, do zgłaszania się na badania.