Szczepienia obowiązkowe

Szczepienia obowiązkowe dzieci są bezpłatne i prowadzone na podstawie aktualnego kalendarza szczepień ustalanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Program Szczepień Ochronnych (PSO) składa się z następujących części:
Szczepienia obowiązkowe – kalendarz szczepień
Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku
Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie
Szczepienia zalecane – niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia

Zakres usług

GRUŹLICA - najczęściej kojarzona z chorobą płuc, może zaatakować praktycznie każdy organ
Zakażenie:
- gruźlica to choroba bakteryjna wywoływana przez prątki lub pałeczki gruźlicy. Szerzy się drogą kropelkową, ale także pokarmową i przez dotyk
Objawy:
- gorączka
- dreszcze
- nocne poty
- ubytek masy ciała
- bladość

WZW B - wirus zapalenia wątroby
Zakażenie:
- głównie poprzez naruszenie ciągłości tkanek i wprowadzenia krwi zakażonej HBV (wirus HBV jest 100 razy bardziej zakaźny niż wirus HIV)
Objawy:
Choroba może przybierać zróżnicowany przebieg
- okres ostry (40-50% zakażonych): uszkodzenie czynności wątroby, podwyższona temperatura ciała, utrata łaknienia, nudności, ogólne niedomaganie, osłabienie oraz zwiększenie enzymów wątrobowych, u części chorych żółtaczka
- u 2-3% chorych może dojść do piorunującego zapalenia wątroby, prowadzącego nawet do zgonu
- u 5-15% osób po okresie ostrym następuje przewlekłe zapalenie wątroby, przechodzące w marskość wątroby lub pierwotnego raka wątroby

BŁONICA - choroba bakteryjna, wywoływana przez maczugowiec błonicy. Atakuje górne drogi oddechowe, prowadząc do zmian w obrębie krtani i gardła.
Zakażenie:
- droga kropelkowa
- kontakt fizyczny z chorym/nosicielem
- rzadko zdarza się zakażenie przez używanie tych samych przedmiotów
Objawy (błonica gardła):
- umiarkowana gorączka, ból gardła, powiększone węzły chłonne, uczucie zmęczenia i rozbicia
- bakterie mogą atakować również nos, spojówki, skórę, pępek, narządy płciowe

TĘŻEC - toksyna tężca przez krew przenosi się do układu nerwowego, powodując jego uszkodzenie
Zakażenie:
- nie następuje z człowieka na człowieka
- zabrudzenia rany np. ziemią z laseczkami tężca
Objawy:
- wzmożone napięcie mięśni żwaczy, twarzy, karku, klatki piersiowej z prężeniami prowadzącymi do zaburzeń oddechowych
- w kolejnej fazie objawy uogólniają się, występują napadowo, prowadząc nawet to urazów języka, złamań kości

KRZTUSIEC - ostra i bardzo zakaźna choroba bakteryjna dróg oddechowych
Zakażenie:
- droga powietrzno-kropelkowa - podczas kaszlu, kichania, mówienia
Objawy:
- okres nieżytowy (1-2 tygodnie) - nieżyt nosa, spojówek, gardła wyglądające na zwykłe przeziębienie
- kaszel napadowy (2-4 tygodnie) - z zanoszeniem, objawami duszenia , wykrztuszeniem śluzu i wymiotami
- ustępowanie choroby (2 tygodnie) - zmniejszenie nasilenia i częstotliwości kaszlu

HiB - Haemophilus infuenzae typu b (pałeczka hemoflna typu b) to powszechnie występująca bakteria, mogąca być czynnikiem zapalenia opon, sepsy, zapalenia nagłośni czy zapalenia płuc.
Zakażenie:
- drogą kropelkową
- bezpośredni kontakt z wydzieliną chorego
Objawy:
- charakterystyczne dla danej choroby

POLIO - nagminne porażenie dziecięce, choroba Heinego‑Medina, zapalenie przednich rogów rdzenia kręgowego, wirusowe porażenie dziecięce to bardzo zakaźna, ostra choroba neurologiczna wywoływana przez trzy typy poliowirusów
Zakażenie:
- drogą pokarmową
- droga kropelkową przez styczność z chorym lub wspólnie używane przedmioty zanieczyszczone wydzieliną z gardła lub kałem
- muchy
Objawy (choroba przybiera różne postaci):
- bezobjawowe
- poronne (gorączka, ból głowy, objawy żołądkowo-jelitowe)
- oponowe (surowicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)
- ciężkie zachorowania porażenne (wiotkie grupy mięśni części kończyn i tułowia)

ODRA
Zakażenie:
- droga kropelkowa
- droga powietrzno-kropelkowa
- bezpośredni kontakt z chorym
Objawy:
- gorączka i charakterystyczna wysypka (czerwone plamki i grudki)
- zwykle przebiega łagodnie, lecz może prowadzić do poważnych powikłań

ŚWINKA
Zakażenie:
- droga kropelkowa
- bezpośredni kontakt z chorym
Objawy:
- charakterystyczne zapalenie ślinianek przyusznych z towarzyszącym gorączką, bólem
- zwykle przebiega łagodnie, lecz może prowadzić do poważnych powikłań

RÓŻYCZKA
Zakażenie:
- drogą kropelkową
- kontakt z chorym oraz przedmiotami zanieczyszczonymi wydzieliną nosowo‑gardłową
- przez łożysko
Objawy:
- przebiega łagodnie, z gorączką i wysypką skórną
- powikłania występują bardzo rzadko
- niebezpieczna dla kobiet ciężarnych i płodu