Neurologia

Neurologia to część medycyny zajmująca się układem nerwowym. Obejmuje choroby mózgu, móżdżku, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych, układu autonomicznego, mięśni, a także nerwice. Neurologia i psychiatria są dziedzinami pokrewnymi, gdyż niektóre choroby są domeną obu tych specjalizacji.

Najczęstsze choroby rozpoznawane

- padaczka
- migrena
- zaburzenia snu
- zapalenie opon mózgowych
- zapalenie mózgu
- ból neuropatyczny
- uszkodzenia promienne
- choroby genetyczne
- choroba Alzheimera
- choroba Parkinsona

Zakres usług

W ramach poradni neurologicznej wykonujemy:
- porady i konsultacje
- porady w zakresie leczenia między innymi takich dolegliwości jak: padaczka, rwy kulszowe i barkowe, choroba Parkinsona, a także bóle kręgosłupa i głowy
- diagnostyka neurologiczna schorzeń
- konsultacje i porady neurologiczne w zakresie: zaburzeń równowagi, zawrotów głowy, widzenia, niedowładów kończyn, zaburzeń pamięci, postępującego otępienia, zaburzeń koncentracji i snu, leczenia bólu głowy, leczenia padaczki, stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona i innych chorób przebiegających z postępującym ograniczeniem sprawności ruchowej
- diagnostyka i leczenie:
-- leczenia bólu kręgosłupa, rwy kulszowej oraz barkowej
-- uszkodzeń nerwów obwodowych w przebiegu cukrzycy, zatruć, urazów
-- stanów pourazowych głowy i kręgosłupa
-- stanów nerwicowych i depresyjnych