Okulistyka

Okulistyka zajmuje się diagnostyką schorzeń i leczeniem oczu. Lekarze specjaliści mogą wspierać pacjentów już na poziomie higieny oka, działając profilaktycznie aby nie dopuścić do wad wzroku lub chorób oczu.

Najczęstsze choroby rozpoznawane

- krótko - lub dalekowzroczność
- astygmatyzm
- zez
- zaćma
- jaskra
- kurza ślepota
- oczopląs

Zakres usług

W ramach poradni okulistycznej wykonujemy:
- porady i konsultacje w tym ocena ogólnego stanu wzroku
- diagnostyka specjalistyczna i leczenie wad wzroku
- komputerowe badanie pola widzenia nowoczesnym perymetrem w celu wczesnej diagnostyki i kontroli jaskry
- ocena grubości włókien nerwowych siatkówki (GDX)
- komputerowe badanie wzroku autorefraktometrem
- badanie OCT - tomografia oka
- badanie Angiografia OCT
- badanie ostrości widzenia, pola widzenia, widzenia przestrzennego
- dobór okularów

Zabiegi ambulatoryjne

Usługi zabiegów ambulatoryjnych okulistycznych mogą być wykonane przez lekarza specjalistę lub pielęgniarkę (w trakcie lub po konsultacji) w zakresie:
- usunięcie ciała obcego z oka
- badanie autorefraktometrem
- pomiar ciśnienia śródgałkowego
- adaptacja do ciemności
- płukanie worka spojówkowego
- podanie leku do worka spojówkowego
- iniekcja podspojówkowa
- pobranie wymazów/posiewów
- zamknięcie punktów łzowych (czasowo i odwracalnie) za pomocą zatyczek w leczeniu zespołu suchego oka