Neurochirurgia

Neurochirurgia zajmuje się diagnozą i leczeniem schorzeń obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego.

Najczęstsze choroby rozpoznawane

- dyskopatia lędźwiowa (popularnie nazywana wypadnięciem dysku, rwą kulszową)
- zmiany przeciążeniowo-zwyrodnieniowe
- zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowego

Zakres usług

W ramach poradni neurochirurgicznej wykonujemy:
- porady i konsultacje w zakresie schorzeń centralnego i obwodowego układu nerwowego
- leczenie schorzeń kręgosłupa
- kwalifikacje do leczenia operacyjnego