Endodoncja (leczenie kanałowe)

Leczenie kanałowe wynika z powstania zaawansowanych procesów próchnicowych docierających w głąb tkanek zęba. Miazga ulega obumarciu i potocznie mówimy, że ząb jest martwy. Martwe, nieleczone zęby są źródłem dalszych infekcji. Ze względu na ich kruchość mogą ulegać pęknięciom lub złamaniom, nieraz prowadzącym do konieczności ich usunięcia. Leczenie endodontyczne polega na usunięciu wewnętrznej tkanki zęba, oczyszczeniu kanału, jego dezynfekcji i wypełnieniu odpowiednimi materiałami.

Nasze gabinety wyposażone są w mikroskop stomatologiczny, co pozwala lekarzom dokładniej opracować i oczyścić leczone miejsce. Oraz przeprowadzić bardzo skomplikowane leczenie, które bez mikroskopu mogłyby zakończyć się niepowodzeniem.

Najczęstsze choroby rozpoznawane

- stany zapalne i martwica miazgi zęba
- bardzo rozległe ubytki próchnicowe
- złamania, zwichnięcia zęba
- wskazania poprzedzające zabiegi protetyczne

Zakres usług

W ramach endodoncji wykonujemy:
- leczenie kanałowe zębów
- powtórne leczenie kanałowe (reendo)
- leczenie endodontyczne pod mikroskopem stomatologicznym