Pediatra

Pediatrzy opiekują się naszymi najmłodszymi pacjentami w ramach prywatnej opieki oraz bezpłatnej opieki w ramach kontraktu z NFZ. Pediatrzy rozpoznają i leczą choroby występujące wśród dzieci, dobierając odpowiednie leczenie lub kierując do lekarza specjalisty.
O zdrowie dzieci należy troszczyć się już od poczęcia, dlatego działania pediatry uzupełnia opieka położnych i pielęgniarek środowiskowych, które towarzyszą małym pacjentom w okresie 1 roku życia.

PIELĘGNIARKA I POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA


Zakres usług

W ramach poradni lekarza rodzinnego wykonujemy:
- porady i konsultacje
- badania laboratoryjne
- EKG
- badania diagnostyczne (USG, RTG)
- opiekę środowiskowa pielęgniarki i położnej
- zabiegi pielęgniarskie