Usg

Badanie ultrasonograficzne (USG) – jest badaniem nieinwazyjnym, bezpiecznym i nie ma żadnych przeciwwskazań do jego przeprowadzenia, dlatego może być powtarzane w krótkich odstępach czasowych. Badanie wykonuje się przy pomocy sondy przykładanej bezpośrednio do powierzchni ciała. Wytwarzane w sondach fale ultradźwiękowe o odpowiednich parametrach po odbiciu się od warstwy badanych narządów organizmu są przetworzone i prezentowane na monitorze jako obraz oceniany bezpośrednio przez lekarza radiologa.
Uzyskane obrazy podlegają obróbce cyfrowej z możliwością powiększania podejrzanych elementów obrazu, ich pomiaru, prezentacji w różnej projekcji. Przy zastosowaniu opcji kolorowego Dopplera dynamiczne obrazy przepływu krwi w naczyniach. Istnieje możliwość udokumentowania tego obrazu jako zdjęcie wykonane w videoprinterze.

Poza możliwościami obrazowania narządów w celu ich diagnozy badanie USG jest bardzo pomocne w przypadku biopsji cienkoigłowej (np. biopsji piersi, tarczycy), czyli pobrania niewielkiego fragmentu tkanki do dalszych badań cytologicznych. Taką procedurę wykonuje się pod bieżącą kontrolą obrazu ultrasonograficznego, co gwarantuje pobranie odpowiedniej tkanki oraz wyklucza możliwość ewentualnych powikłań.

Zakres usług

USG JAMY BRZUSZNEJ, TARCZYCY, PIERSI, WĘZŁÓW CHŁONNYCH, ŚLINIANEK

SPECJALNE PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Brak

STAWÓW BIODROWYCH DZIECI

SPECJALNE PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Brak

DUŻYCH STAWÓW U DOROSŁYCH

SPECJALNE PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Brak

USG – BADANIA PRZEPŁYWÓW NACZYNIOWYCH KOLOR DOPPLER

Diagnostyka ultrasonograficzna Dopplerowska naczyń obejmuje naczynia szyjne, kręgowe, żylne i tętnicze kończyn dolnych. Wykonanie badania pozwala na:
- analizę przeszkód przepływu krwi ich wielkości i lokalizacji
- badanie blaszki miażdżycowej - prognozowanie dalszego zachowani się blaszki ( szczególnie dynamiki jej rozwoju).
- wydolność zastawek naczyniowych
- oceny szerokości naczynia i ciągłości jego ściany
- analizą tętniaków przetok i innych uszkodzeń ściany naczyń obwodowych.
Ultrasonografia naczyń z kolorowym obrazowaniem przepływów potrafi z bardzo dużą czułością określić stan badanych naczyń. Badanie jest niezwykle istotną pomocą dla chirurga naczyniowego, neurologa i każdego lekarza opiekującego się pacjentem.
SPECJALNE PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.

USG GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE DIAGNOSTYCZNE I CIĄŻY
U kobiety ciężarnej obrazowanie płodu wykonywane jak każde badanie ultrasonograficzne pozwala na obserwację w poszczególnych okresach prawidłowego rozwoju płodu, wykluczenie wad w czasie rozwoju ciąży, oceny płci dziecka. Wszystkie te badania mogą być udokumentowanie na nośniku elektronicznym - płycie DVD. Są sympatyczną dokumentacją rozwoju dziecka w łonie matki.

Pliki do pobrania

USG ginekologiczne - przez powłoki brzuszne    USG jamy brzusznej i układu moczowego (badanie wykonywane rano (przed 12.00)    USG jamy brzusznej i układu moczowego (badanie wykonywane po południu (12.00-15.00)    USG jamy brzusznej u dzieci    USG narządu rodnego (miednicy małej) u dzieci    USG układu moczowego u dzieci    USG prostaty (gruczołu krokowego) - przez powłoki brzuszne