Badania osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Zakres usług

Przeprowadzamy badania lekarskie, psychiatryczne, okulistyczne, psychologiczne przez uprawnionych specjalistów