Usługi pielęgniarskie

Wykwalifikowany personel pielęgniarski to podstawowe uzupełnienie pracy każdego lekarza.

Zakres usług

Usługi pielęgniarskie obejmują:
- iniekcje na podstawie zleceń lekarskich
- zmiany opatrunku
- pierwszą pomoc przedlekarską
- prowadzenie edukacji pacjentów z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia
- udzielanie wskazówek pacjentowi o sposobie wykonywania zaleceń lekarskich
- wizyty domowe pielęgniarki w ramach świadczeń pielęgniarki środowiskowej POZ

Zabiegi ambulatoryjne

Nasz personel pielęgniarski posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę, aby samodzielnie oraz w asyście lub na zlecenie lekarza wykonać szereg usług obejmujących:
- pobranie materiału do badań laboratoryjnych
- pomiar ciśnienia krwi
- badanie EKG
- iniekcje domięśniowe
- iniekcje dożylne
- wlewy dożylne kroplówkowe
- założenie, zmiany lub zdjęcie opatrunków
- usunięcie ciał obcych z organizmu
- usunięcie kleszczy
- szczepienia (na zlecenie lekarza)