Audiometria

Zakres usług

AUDIOMETRIA
Audiometria jest metodą badania słuchu. Najczęściej wykonywanym badaniem audiometrycznym jest audiometria tonalna. Badany znajduje się w specjalnie izolowanym i cichym pomieszczeniu i monituje przyciskiem po usłyszeniu dźwięku. Dźwięk jest generowany z audiometru do specjalnych słuchawek. Podczas badania mierzy się odpowiedzi w poszczególnych częstotliwościach i natężeniach dźwięku, a wyniki są prezentowane w postaci krzywych - audiogramów. Audiogram to graficzna ilustracja wyników uzyskanych podczas badań słuchu. Krzywe audiometryczne obrazują schorzenia i wielkość ubytków słuchu i są podstawą ewentualnego leczenia i doboru aparatu słuchowego.
WSKAZANIA
Wskazaniem do badania audiometrycznego jest podejrzenie wady słuchu, upośledzenie słuchu, profilaktycznie w medycynie pracy w celu oceny stopnia i przyczyny ubytku słuchu.
SPECJALNE PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Nie wymaga specjalnego przygotowania. Jest badaniem bezbolesnym, może być powtarzane wielokrotnie. Wynik jest przekazywany w postaci graficznego wykresu , tego samego dnia.